ในเรื่องของความสวยความงามนั้น ใครๆ ต่างอยากให้อยู่กับตัวเองไปนานๆ แต่ในความเป็นจริงวันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวัน ทำให้อายุของเราเพิ่มมากขึ้นจนความแก่บังเกิด เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้

View More